CV

Greta Marjamäki 
CURRICULUM VITAE

Synt. 1987 Tyrvää
Taideopinnot
2021 2022 Taidehistorian perusopinnot, Turun avoin yliopisto
2009 – 2013 Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian Kuvataiteen koulutusohjelma
2006 – 2007 Kymenlaakson Opiston Kuvallisen Ilmaisun Linja


Valikoitu työkokemus
2022 – 2023   Projektikoordinaattori, Valokuvataiteilijoiden liitto
2021-             Viestintä- ja näyttelykoordinaattori, Valokuvakeskus Peri
2020 – 2023   Lippukassa, työapajat, opastukset, WAM Turun kaupungin taidemuseo 
2012              Työharjoittelu SUOMESTA galleriassa
2009              Työharjoittelu Tampereen Taidemuseossa


Näyttelyt
2023 Taiteen talo, Turku
2016 The Art of Basware, Musiikkitalo, Helsinki
2013 Lopputyönäyttely B-galleria, Turku
2013 5 työtä esillä 6 kohtausta rakastamisesta-näytelmässä Köysiteatteri, Turku
2012 Yhteisnäyttely Kirjakahvila, Turku
2011 Yksityisnäyttely Outolintu, Turku
2011 Yksityisnäyttely Kerttulin vanhainkoti, Turku
2010 Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin kevätnäyttely
2007 Kymenlaakson Opiston loppunäyttely, Anjalan kartanomuseo, Anjalankoski
2006 Kymenlaakson Opiston yhteisnäyttely, Haminan kirjasto


Töitä kokoelmissa
Meri, Viljo Hurmeen säätiö
Puutarhajuhlat, Viljo Hurmeen säätiö


Jäsenyydet
Turun Taiteilijaseura

Greta-Sofia Marjamäki CURRICULUM VITAE

Born 1987 in Tyrvää
Art studies
2009 – 2013 Arts Academy of Turku University of Applied Sciences, Degree programme of Fine Arts, specialising in painting
2006 – 2007 Kymenlaakso Folk School, Programme of Fine Art


Work Experience
2012 Internship in SUOMESTA galleria, Berlin
2009 Internship in Tampere Art Museum, Tampere 


Exhibitions
2016 The Art of Basware, Musiikkitalo, Helsinki
2013 Thesis exhibition in B-galleria, Turku
2013 Five paintings on show during the play 6 kohtausta rakastamisesta in Köysiteatteri, Turku
2012 Group exhibition in Kirjakahvila, Turku
2011 Solo exhibition in Outolintu, Turku
2011 Solo exhibition in Kerttuli vanhainkoti, Turku
2010 Group Exhibition in Köysiratagalleria, Turku
2007 Kymenlaakso Folk School thesis exhibition, Anjala Museum, Anjalankoski
2006 Group exhibition, Hamina Library, Hamina


Artworks in collections
Meri (The Sea), The Viljo Hurme Foundation
Puutarhajuhlat (Garden party), The Viljo Hurme Foundation


Memberships
Turku Artists' Association